منوی دسته بندی
09125718697
چرم صندلی اداری

تعویض و ترمیم روکش چرمی صندلی اداری

چرم صندلی اداری در ظاهر دفتر یا شرکت شما نقش مهمی دارد چون اگر ظاهر چرم صندلی پوسیده یا پاره باشد در نگاه اول پرستیژ کاری شما از دید مراجعه…